Beräkna bolånekostnad


Mata in dina bolån:

Lån Belopp (kr) Ränta (%) Bindning Amort/mån(kr) Räntekostnad
1260
 
Summa efter skatteavdrag 1260 kr/mån
med amortering 1260 kr/mån

Framtiden:

Beräkna bolånekostnaden om med hjälp av ränteprognos från

Lån Belopp (kr) Ränta (%) Bindning Amort/mån (kr) Räntekostnad
1000000 2.63 mån 1517
 
Summa efter skatteavdrag 1517 kr/mån
med amortering 1517 kr/mån

Beräkningen antar att lånen binds om vid tidpunkten.